За мен

Проф. Димитър Чавдаров завършва медицина в София и от 1963 г. работи в Института за мозъка при БАН и успоредно с това в Медицинска академия – София.

Проф. Димитър Чавдаров завършва медицина в София и от 1963 г. работи в Института за мозъка при БАН и успоредно с това в Медицинска академия – София. През 1973 г. Защитава кандидатска дисертация, а от 1982 г. е доктор на медицинските науки. Званието доцент получава през 1976 г., а от 1982 г. е професор по неврология. Има над 300 научни трудове, участие в написването на редица учебници, ръководства и монографии. Изследванията му са в областта на централната нервна система, главно в областите епилепсия, лекарствени средства и неврофизиология. Избиран е в ръководни органи на редица наши и международни медицински организации. Председател е на Дружеството против епилепсия – член на Международната лига. Удостоен е със званието БЪЛГАРСКИ ЛЕКАР за 1998 г.

Образование

Нервни болести / Неврология

Специалности

Нервни болести / Неврология
Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb