Опит

2460, Трън, България, гр. Трън, Атанас Ботев 14, СБАЛ, ет. 2.
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Общопрактикуващ лекар

Специалности

Общопрактикуващ лекар

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb