Опит

2800, Сандански, България, Паркова зона
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Кардиология

Специалности

Кардиология

Сертификати

Електронно обучение за лекарите от НЕЛК
2020-01-03

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb