Образование

2017 - До момента
Нервни болести / Неврология
Медицински университет - Плевен
Плевен , България

Специалности

Нервни болести / Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb