За мен

Специалист по кардиохирургия; сертифициран за ултразвуково изследване на периферни съдове (Доплер). С интереси в сърдечната и съдовата хирургия, диагностиката и лечението на сърдечни и съдови заболявания, трансплантационната хирургия.

Опит

1000, София, България, ул. Козяк № 1
Платен прием
Работи с осигурител