За мен

Димитър Димитров е изпълнителен директор на Софарма трайдинг АД.

Димитър Димитров е роден на 01.08.1974 г. Завършва „Финанси” в Стопанска академия “Д.А.Ценов” – гр.Свищов.

Димитър Димитров работи от 2000 до март 2003г., в Бизнес група VOMIX Jsc &  ISKANDER – 97 Ltd. като Мениджър “Управление на паричните потоци”първоначално, а след това и като Финансов директор. В последствие той заема поста и Изпълнителен директор в Групата. За периода 2003 - 2004 г. Димитър Димитров  е назначен за Заместник изпълнителен директор  в Санита Трейдинг АД.

От април 2004г. Димитър Димитров заема длъжността  Изпълнителен директор на новосформираната компания Софарма Трейдинг АД.

Участва в борда на директорите на  „Софарма Трейдинг” АД. 

 
Владее, английски, руски и италиански езици.
 
Женен е и има един син.

Опит

Изпълнителен директор
, България,