За мен

Лекар

Немска гимназия-Монтана

Медицинска Академия-София

Опит

Лекар-ОПЛ
1231, София, България, Бул. Ген.Жеков 22 ет.1
359886967848
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Обща медицина
Вътрешни болести

Специалности

Обща медицина
Вътрешни болести

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

български
немски
руски
английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb