Опит

лекар СПО
1000, София, България, ул. Димитър Моллов 1
лекар
1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
лекар в СПО
3700, Видин, България, гр.Видин

Образование

Анестезиология и интензивно лечение

Специалности

Ортопедия и травматология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb