Опит

Търговски представител аптечен пазар
1421, София, България, бул. Черни Връх 14, бл. 3

Образование

2015 - 2018
Физикална и рехабилитационна медицина
Бургаски университет "Асен Златаров"

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb