За мен

Работя в отделението по

акушерсво и гинекология на

МБАЛ "Д-р Киро Попов"