За мен

Работя в отделението по

акушерсво и гинекология на

МБАЛ "Д-р Киро Попов"

Опит

Акушер - гинеколог
4300, Карлово, България, ул. Ген. майор Гурко Мархолев 3
toshev.md@mail.bg 0988891052
Дни за консултация

Понеделник

-

Вторник

-

Сряда

-

Четвъртък

-

Петък

-

Събота

-

Неделя

-

Уикенди

-

Четни дни

-

Уикенди

-

Прием само след запазен час
Платен прием
Услуги в тази практика
 • ехография
 • гинекологични прегледи
 • Женска консултация(по НЗОК и платена)
 • Запис на детски съдечни тонове
 • Взимане на цитонамазка
 • Профилактични прегледи
 • Профилактични прегледи
 • оперативна гинекология
 • Водене на раждане

Специалности

Акушерство и гинекология

Сертификати

Бременност и опасност от йоден дефицит
2018-05-22
Хронична тазова болка при жени
2018-05-23
Приложение на модерни технологии за по-бърза диагностика и лечение на спешните състояния
2018-05-24
Биоподобни лекарства – дефиниция и основни аспекти
2018-05-24
Биотехнологии и производство на биологични лекарства
2018-05-24
Контрол на LDL-холестерола при пациенти с фамилна фиперхолестеролемия ?
2018-05-25
Катастрофален Антифосфолипиден синдром
2018-05-26
БТЕ - СТРАТИФИКАЦИЯ НА РИСКА И ЛЕЧЕНИЕ
2018-05-26
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА НА ГРЪДНА БОЛКА
2018-05-26
Приложение на SPECT-CT изследванията при карцином на млечната жлеза
2018-05-26
Очни усложнения при диабет
2018-05-26
РЕДКИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ БОЛЕСТИ У НАС И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪВРЕМЕННО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
2018-05-26
ПЪРВИЧНА И ВТОРИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ НА МОЗЪЧНИЯ ИНСУЛТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
2018-05-27
Ранна диагностика при простатен карцином
2018-05-27
РЕНОВАЗАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
2018-05-27
Множествена склероза - аспекти от етиологията, патогенезата и клиничната характеристика
2018-05-27
АНАЛИЗ НА ПРЕГЛЕДАНИТЕ ПАЦИЕНТИ В СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
2018-05-27
Кожен LUPUS ERYTHEMATOSUS
2018-05-27
ОСТРА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ – ПОВЕДЕНИЕ
2018-05-27
ШИРОКОКОМПЛЕКСНИ ТАХИКАРДИИ - ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА И ПОВЕДЕНИЕ
2018-05-27
ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ С ПЕРСИСТИРАЩА ST-СЕГМЕНТ ЕЛЕВАЦИЯ – РЕПЕРФУЗИОННО ЛЕЧЕНИЕ
2018-05-27
Предсърдно мъждене - терапевтичен подход
2018-05-27
Белодробен тромбемболизъм - с какво грешим?
2018-05-27
ХИПЕРТОНИЯ ПРИ ОСТЪР МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ
2018-05-28
Лечение на инфекции, причинени от Clostridium difficile
2018-06-03
ИНДИКАЦИИ ЗА ВРЕМЕННА ЕЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛАЦИЯ. ВИДОВЕ ВРЕМЕННА ЕЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛАЦИЯ
2018-06-03
Подход при диагностиката и лечението на серозен отит
2018-06-03
Тикове
2018-06-03
АНТИТРОМБОЗНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ИНФАРКТ БЕЗ ST-ЕЛЕВАЦИЯ
2018-06-03
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАРДИОВЕРЗИЯ ПРИ ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ –ИНДИКАЦИИ, КОНТРАИНДИКАЦИИ, ПОДГОТОВКА НА ПАЦИЕНТА
2018-06-04
НАДКАМЕРНИ ТАХИКАРДИИ - ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД
2018-06-04
Ухапвания от змия
2018-06-04
Превенция на социално-значимите заболявания в условията на здравна реформа
2018-06-04
Синдром на Бругада - какво трябва да знаем?
2018-06-05
Препоръки за превенция на треска ЗИКА и други предавани от комари заболявания
2018-06-07
ТРУДОВА МЕДИЦИНА, РАБОТОСПОСОБНОСТ И ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
2018-06-07
Ендоваскуларно лечение на руптурирали мозъчни аневризми и артериовенозни малформации
2018-06-09
Тежки полиорганни увреждания в резултат на протрахирана хипоксия от предозиране на метадон
2018-06-09
Медикаментозна алергия
2018-06-24
Най-честите заболявания с водещ симптом световъртеж
2018-07-09
Анемия по време на беременност
2018-07-17
ДИАГНОСТИЧЕН ПОДХОД ПРИ ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ
2018-07-19
РЕСИНХРОНИЗИРАЩА ТЕРАПИЯ (CRT): СЪЩНОСТ, ИНДИКАЦИИ, ПРОСЛЕДЯВАНЕ
2018-07-19
Текучеството на персонала в „Спешно отделение“ – как да задържим кадрите си?
2018-07-19
Клиника и диагноза на карцинома на пикочния мехур
2018-07-23
Неонатална жълтеница
2018-07-25
Депресия и тревожност - съвременна епидемия
2018-07-26
Диагностични затруднения при синдрома на Cushing
2018-08-20
Бронхиална астма в детска възраст
2018-08-20
Имунологична диагностика на туберкулозата
2018-08-20
Определение за здравен мениджмънт. Нива на управление и типове мениджъри
2018-09-05
Децата и интоксикационния риск в ежедневието
2018-09-14
ШУСЛЕРОВА СОЛ № 1
2018-10-04
Ергономия - предмет, задачи, същност
2018-10-30
Шуслерова сол №2
2018-11-04
Ранно възстановяване на континентността след робот-асистирана радикална простатектомия
2018-11-04
Шуслерова сол №3
2018-12-04
Придобита хемофилия
2018-12-23
Оптимално лечение при авансирал HR+/HER2- рак на млечната жлеза: научна обосновка на ролята на двойната блокада с CDK4/6 инхибитори
2018-12-23
Шуслерова сол №4
2019-01-08
Шуслерова сол №6
2019-03-09
Шуслерова сол №11
2019-03-09
Новости в таргетна медикаментозна терапия при HER2+ рак на гърдата
2019-03-09
ДИАБЕТ и СЪРДЕЧНОСЪДОВ РИСК
2019-05-12
Шуслерова сол №12
2019-05-12
Тристълбова концептуална основа на трудовата медицина
2019-05-12
Държавна и фирмена политика за здраве, безопасност и работоспoсобност. Професионално партньорство
2019-05-12
Здравно състояние на работещите при конкретни условия на труд. ЕЗИД, здравни анализи. Методология и класификации на експертизата на работоспособността
2019-05-12
Основи и тематична насоченост на физиологията на труда. Ергономия и организация на труда
2019-05-12
Психология на труда. Професионален стрес
2019-05-12
Бременност и ракови заболявания
2021-07-07 11:37:43
Репродуктивни проблеми при мъжа
2021-07-07 12:07:28
Натурален Витамин К2 - фармакологични предимства
2021-07-07 12:15:51
Агресия и агресивност
2021-07-07 12:39:22
Репродуктивен статус, полов отбор и суицид при мъжете и при жени
2021-07-07 12:46:24
Стес и бърнаут - основни аспекти, мениджмънт и превенция
2021-07-07 13:13:01
Лекарствена безопасност при биологични терапии
2021-07-07 13:41:25
Новите “модерни” зависимости при млади хора - компютър, телефон,
2021-07-07 14:17:30
ШУСЛЕРОВА СОЛ 5
2021-07-07 14:23:29
ШУСЛЕРОВА СОЛ №9
2021-07-07 14:43:57
ШУСЛЕРОВА СОЛ 8
2021-07-07 15:27:56
ШУСЛЕРОВА СОЛ № 7
2021-07-07 15:39:32
Шуслерова сол 10
2021-07-07 15:45:02
ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ по ШУСЛЕРОВА ТЕРАПИЯ
2021-07-07 15:45:02
Възможни са повече от един верни отговори
2021-07-07 18:45:02
ФАМИЛНА ХИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЯ И LDL-C ТАРГЕТ
2021-07-14 14:36:14
Още нещо за подагра
2021-07-14 15:10:57
Солидни тумори в детската възраст - съвременни аспекти в диагнос
2021-07-14 15:25:43
Защо алергичният ринит е обект на диагностика от оториноларингол
2021-07-14 16:00:11
Лечение на диабет в условията на COVID-19
2021-07-30 22:45:42
Клиничните проучвания vs Реалната практика – Придържане към терапията и значение на инжекционното устройство
2021-08-03 23:32:56
GLP-1 RAS: ИНДИВИДУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕРАПИЯТА
2021-08-09 23:27:46
ИНДИВИДУАЛИЗИРАНE НА ЛЕЧЕНИЕТО ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ
2021-08-09 23:30:14
ПРЕДИАБЕТ - ОТ ДИАГНОЗАТА ДО ЛЕЧЕНИЕТО
2021-08-09 23:33:26
ИНТЕНЗИФИЦИРАНЕ НА ПЕРОРАЛНА АНТИДИАБЕТНА ТЕРАПИЯ
2021-08-09 23:40:41
Избор на първа инжекционна терапия
2021-08-09 23:41:57
ТЕСТ към МОДУЛ_1: Свръхактивен пикочен мехур - дефиниция, разпространение и въздействие
2021-08-10 17:07:50
ТЕСТ към МОДУЛ 2: Диагноза и диференциална диагноза на СПМ
2021-08-10 17:09:47
Диабет в напреднала възраст - особености на лечението
2021-08-10 17:23:06
Висцерално затлъстяване - диагноза и лечение
2021-08-10 17:33:03
Висцерална мастна тъкан и класификация на затлъстяването
2021-08-10 17:39:25
Доказателства от реалния живот (RWE) спрямо рандомизирани клинич
2021-08-10 17:48:55
SGLT2 инхибитори и GLP-1R аналози в лечението на диабет тип 2
2021-08-10 17:52:35
ТЕСТ_МОДУЛ 3: Лечение на СПМ
2021-08-11 17:32:27
СВРЪХАКТИВЕН ПИКОЧЕН МЕХУР - СИМПТОМИ, ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ
2021-08-11 17:32:27

Организации, в които членувате

 • Български Лекарски Съюз

 • Конфедерацията на независимите синдикати в България

  КНСБ
 • International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

  ISUOG

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Услуги

 • ехография
 • гинекологични прегледи
 • Женска консултация(по НЗОК и платена)
 • Запис на детски съдечни тонове
 • Взимане на цитонамазка
 • Профилактични прегледи
 • оперативна гинекология
 • Водене на раждане

Поканете ваши колеги в CredoWeb