Опит

4000, Пловдив, България, бул. България 234

Образование

2011 - 2017
Студент по медицина
Медицински университет - Пловдив
Пловдив , България

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb