Опит

главен експерт
1000, София, България, ул. Акад. Иван Гешов 15
г-жа Светла Петрова създаде статус
2017
НЦОЗА създаде регистри на пациентите с диабет и редки болести
НЦОЗА създаде регистри на пациентите с диабет и редки болести

Необходима е спешна промяна в нормативната уредба, която да позволи работата на диабетен регистър...

НЦОЗА създаде регистри на пациенти...