За мен

1999 – ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, фак. “Обществено здраве”- гр. В. Търново, магистър, специалност Административен и здравен мениджмънт 2005 – МУ Плевен фак. “Обществено здраве”, баклавър, Управление на здравни грижи 1993 – ПМИ „Ив. П. Павлов – гр. Русе, Акушерка

Академични позиции:

 • Асистент (2008 - 2009)
 • Старши асистент (2009 – 2011)
 • Главен асистент (2011 – до момента)

Преподавателска дейност:

 • „Философия и въведение в сестринските и акушерски грижи”,
 • „Практически основи на акушерските грижи”,
 • Учебна практика и обучение на стажанти от специалност „Акушерка”.

Езикова квалификация:

 • английски език

Научни интереси:

 • Съвременни проблеми на женското здраве
 • Акушерски грижи при рискова бременност
 • Дейности на акушерката в общността

Членство в научни и обществени организации:

 • Българско дружество по акушерство и гинекология (БДАГ),
 • Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964884256
Платен прием
Работи с осигурител