Последователи
д-р Ивелина Стоянова Шишманова
CredoWeb
Мариела Даскалова
д-р Николинка Йорданова
д-р Николинка Йорданова
Детска ендокринология и болести на обмяната
Мария Горова
Дарина  Стоянова
д-р Сабина Стоянова
д-р Димитрина Стойчева
д-р Димитрина Стойчева
Акушерство и гинекология