Опит

Лекар Специалист Акушерство и Гинекология
9700, Шумен, България, площад Възраждане №1, етаж 1 и сутерен
35954800806
Дни за консултация

Понеделник

11:00 - 16:00

Вторник

08:00 - 12:30

Четвъртък

13:30 - 16:30

Петък

11:00 - 16:00

Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)