За мен

Завършва медицина през 1993 год. във Висш медицински институт – София. През 1998 год. получава специалност по вътрешни болести, а през 2000 год. – по ендокринология и болести на обмяната. От 2007 год. е доцент, а от 2012 год. – професор към МУ София.

Завършва медицина през 1993 год. във Висш медицински институт – София. За кратко работи като терапевт в III Градска обединена болница София. От 1994 год. досега работи в Клиника по ендокринология и болести на обмяната на УМБАЛ Александровска София. От 1995 год. е преподавател към Катедрата по вътрешни болести на Медицинския факултет, Медицински университет София. Специализирал е вътрешни болести и ендокринология в Грац (Австрия), Кьолн (Германия) и Париж (Франция).

През 1998 год. получава специалност по вътрешни болести, а през 2000 год. – по ендокринология и болести на обмяната. Двата му дисертационни труда (през 1998 год. за доктор по медицина и през 2008 год. за доктор на науките) са посветени на проблемите на измерването на костната плътност и остеопорозата. От 2007 год. е доцент, а от 2012 год. – професор към МУ София.

От 2010 год. е магистър по обществено здравеопазване. Преподава на студенти V и VI курс, специализанти по обща медицина, вътрешни болести и ендокринология; ръководи кръжок по ендокринология. Публикувал е 35 статии в чуждестранни и 100 в български списания; има 6 участия в учебници и 6 монографии на български и английски език. Импакт-факторът на тези публикации е над 35, а цитиранията им в чуждоезична литература – над 300.

Основните научно-практически интереси:

- в областта на остеопорозата и костната метаболитна патология, и болестите на щитовидната жлеза.

Член на Българското дружество по ендокринология (Управителен съвет), председател е на Българско дружество по клинична дензитометрия, член е на Ендокринното общество (САЩ), на Европейската тиреоидна асоциация, на Европейското дружество по ендокринология, на Международното дружество по клинична дензитометрия и много други.

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
35929230784
Платен прием
Работи с осигурител