Опит

5800, Плевен, България, пл. Македония 8
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести
Ревматология
Кардиология

Специалности

Кардиология
Вътрешни болести
Ревматология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb