За мен

Студент по медицина 4 -ти курс в МУ-Плевен.