Последователи
д-р Денчо Кантарджиев
д-р Румен Иванов Тонев
д-р Румен Иванов Тонев
Авиационна медицина
д-р Марин Мухтаров, дм