Опит

2900, Гоце Делчев, България, ул. Стара Планина 54
Платен прием
Работи с осигурител
ОПЛ отказват да се отчитат в реално време
ОПЛ отказват да се отчитат в реално време

Общопрактикуващите лекари подкрепят въвеждането на електронното здравеопазване и участват активно...