Опит

Началник на отделение по белодробни болести
1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Пневмология и фтизиатрия

Специалности

Пневмология и фтизиатрия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb