Опит

1000, София, България, бул. Г. М. Димитров 16

Неврология, кардиология, гръдна хирургия, Ковид отделение