За мен

Психолог в МЦ КИРМ "Св. Елисавета"-Плевен

От 1982 г. – Магистър по психология в Софийски университет „Св. Климент Охридски“

От 1985 г. – ст. асистент по обща и възрастова психология, психология на общуването, диференциална психология, психология на пола, теория и методика на психологическите изследвания във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Педагогически колеж – Плевен

От 2005 г. – психолог-консултант на военноинвалиди към ИА „Социални дейности“ на Министерство на отбраната

От 2005 г. – психолог-консултант и треньор в мотивационни тренинги и Burn-out-синдром към Сдружение „Развитие на личността и човешките общности“

От 2008 г. – програмен директор на Дружество на психолозите – клон Плевен

2007 г. – психолог в проект „Център „Работа” – индивидуални консултации и групови тренинги с осъдени на пробация в Областна пробационна служба – Плевен
2009 г. – психолог в проект „Работа с деца в риск”, гр. Никопол – ОП „Развитие на човешките ресурси”, ЕСФ на ЕС

2009 г. – психолог по проект „Грижи за достоен живот”
ОП „Развитие на човешките ресурси”, ЕСФ на ЕС

2009 г. – психолог по проект „Подкрепа за равен шанс и пълноценен живот”
гр. Плевен – ОП „Развитие на човешките ресурси”, ЕСФ на ЕС

2009 г. – психолог по проект „Спортът е лек срещу агресията”
община Искър, обл. Плевен, ОП „Развитие на човешките ресурси”, ЕСФ на ЕС

Квалификации:
– треньор по: групово-динамичен психотренинг и организационно поведение, комуникативни умения,вземане на решения, водене на преговори, екипи и екипна съвместимост, управление на екстремални ситуации и решаване на конфликти, ефективно управление и лидерство,организационно поведение.
– Сертификат по мотивационно интервюиране – подготовка на хората за промяна
– Сертификат за подбор и развитие на персонала (Асесмънт център)
– Сертификат за управление на кризи и стрес. Дебрифинг
– Сертификат за психосоматика и справяне с астмата, алергиите и нощното напикаване

 

Опит

5800, Плевен, България, ул. Ген. Скобелев 20
35964804790
Платен прием
Работи с осигурител