Консултиране, диагностика и психотерапия по начин, зачитащ човешкото достойнство, при гарантирана дискретност и уважение на правото на свободен избор. Тази помощ е насочена за намаляване на психологическото страдание, както и рисковете, съпътстващи психично боледуване. Такива рис...
Вижте още