За мен


 
д-р Иво Иванов Нацов д.м.
Образование :
Медицина - МУ-Плевен (1981-1987г.)
Специалност по Психиатрия - МУ-София (1991г.)
Доктор по Медицина - МУ-Варна-(2012)
Тема на дисертация : Клинико-епидемиологично , психометрично и здравно-икономическо проучване на пациенти с мултиплен соматоформен синдром в общата практика 
Следдипломни специализации : 
Психиатрия/Медицинска Академия -София/
Психотерапия/ МА-София;доц. Алекси Алексиев,д-р  Александър Маринов, д-р Давид Ерохам, проф. Тома Томов/
Базисен курс Неврология/МА-София/
Базисен курс Вътрешни болести/МА-София/ 
Психосоматична медицина/ЕАПМ/
Професионална квалификация по здравен мениджмънт:
-Институт по мениджмънт и предприемачество-София;
- ФОЗ-МУ-София/.
Университет "Земелвайс" Будапеща
Kardinal Schwarzenberg Krankenhaus, Salzburg,
 
Автор : 
Автор и съавтор на повече от 80 публикации в български и международни списания.
 5 монографии : 
-Соматизация , соматоформни разстройства и телесен дистрес (2012г.)
-Психиатрия в акушеро-гинекологичната практика - съавт. с доц.Светлозар Стойков ( 2013г.)
-Консултативна и лиезон психиатрия-теоретични основи и практичеки аспекти ( 2014 г. )
-Телесно здраве, духовни и религиозни вярвания в психиатричната практика (2019)
-Профилактика и рехабилитация на хроничната умора-в съавт. с С. Стефанов(2019)
Ръководства
Психиатрия и Соматична Медицина - проф.Цоню Цонев , д-р Иво Нацов ( 2002г.)
глава в учебник по Психиатрия за студенти и специализиращи лекари  под редакцията на проф.Вихра Миланова (2012г.)
две глави/редактор/ в учебник по Психиатрия на проф. Саксби Придмор(2016)-МУ Варна, 
Член на редколегията на списание Психосоматична медицина (до 2010г.)
Член на редколегията на Българско списание по Психиатрия ( от 2016.)
Членство в научни организации : 
Европейска асоциация по Психосоматична медицина - координатор за България
Член на групата EN.SOMA - european cooperation in science and technology -  (2017-2021г.)-координатор за България
Член на Българска Психиатрична асоциация 
Член на Колегиум Частна Психиатрия - Европейска Психиатрична Асоциация
Член на Научно дружество по невропсихофармакология и невронауки
Член на БЛС
Научни интереси : 
ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА,ПСИХОСОМАТИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПСИХИАТРИЧНАТА ПОМОЩ,ВРЪЗКА НА ПСИХИАТРИЯТА С ОСТАНАЛИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ,ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ЕМОЦИИТЕ В ТЕЛЕСНИ СИМПТОМИ 
Чужди езици : 
Английски - С 1- Европ. Реф. Норми,
Немски      - В 2-С1- Европ. Реф. Норми
Руски          -В 2 - Европ. Реф. Норми
Контакт : 
ivo_nacov@abv.bg
тел:0878347017