За мен

Евгения Христева е студентка в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".

Следва "Медицинска биология".