Опит

4000, Пловдив, България, бул. България 234
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)