Опит

4000, Пловдив, България, бул. България 234
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)

Образование

Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
Медицински университет - Пловдив
Пловдив , България

Специалности

Анестезиология и интензивно лечение

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb