Последователи
д-р Невин Месру Садъкова
д-р Невин Месру Садъкова
Общопрактикуващ лекар
д-р Людмила Крумова Костова
д-р Катя  Андонова
д-р Катя Андонова
Гастроентерология
д-р Борислав Заечки
д-р Ана САМАРДЖИЕВА-ТЕНЕВА
д-р Диляна Желязкова
д-р Диляна Желязкова
Общопрактикуващ лекар
д-р Рени  Алашка
д-р Рени Алашка
Общопрактикуващ лекар
д-р Красимира  Станкова
д-р Васил Илиев Колев
д-р Петя Кокудева
д-р Петя Кокудева
Гастроентерология
Д-р Павел Павлов
Д-р Павел Павлов
Общопрактикуващ лекар