За мен

Д-р Георгиева притежава специалност по клинична хематология от 1996г.

Завършила е медицина в Медицински университет гр. Пловдив

Работи в Клиниката по онкология и хематология към УМБАЛ Св. Георги от 2010г.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Клинична хематология

Специалности

Клинична хематология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb