За мен

Д-р Мануков е началник на отделението инвазивна кардиология в МБАЛ "Пловдив" и преподавател в Медицински университет в Пловдив.

Завършва медицина през 1982 г. във ВМИ - Пловдив. През 1990 г. придобива специалност Вътрешни болести; 1992 г. - Кардиология; Правоспособност по Ехокардиография; 2002 г. - правоспособност по Интервенционална кардиология; 2016 г.- правоспособност по Електрокардиостимулация. През 2006 г. защитен докторат по медицина.


Участник в национални и международни научни медицински форуми. Има публикации в български и чужди медицински списания. С над 100 научни публикации и съобщения.

Член на Българско кардиологично дружество, Българско дружество по Инвазивна кардиология, Българско ендоваскуларно дружество, Европейско дружество по кардиология.
Експерт и консултант по интервенционална кардиология. Член на Управителния съвет на Дружество по Инвазивна кардиология 2005 – 2007г.
Специализации – Прово, Кливланд, Ройъл Бромтън Хоспитал - Лондон, Кардиологичен център - Лайпциг Германия, Авелино - Италия, Вейл – Австрия.
От 1984 до 1986 г. работи като участъков терапевт в гр. Стара Загора. От 1986 е преподавател в Кардиологична клиника на Медицински университет - Пловдив. От 1996 - 2011 г. e последователно Завеждащ кардиологична катетеризационна лаборатория и Началник клиника по инвазивна кардиология - УМБАЛ Св. Георги – Пловдив.
От август 2011 г. - началник Отделение за кардиологично интензивно лечение и инвазивна кардиология в МБАЛ - Пловдив АД.
Управител на Кардиофорс - амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по вътрешни болести и кардиология.

Опит

Работи
4000, Пловдив, България, бул. България 234
35932941164
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:00

Вторник

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 13:00

Четвъртък

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Платен прием
Работи с осигурител