За мен

Д-р Елена Петкова

Алерголог

УМБАЛ „Александровска” ЕАД

МУ – София

 

Д-р Елена Петкова завършва медицина в Медицински университет – Варна през 2005 г. През 2015 г. придобива специалност по Клинична алергология и имунология към Медицински университет – София. От 2012 г. е преподавател към Катедра по алергология, УМБАЛ "Александровска". Към момента е докторант към Медицински университет – София, Катедра по алергология в областта на научната специалност “Алергология и имунопатология” по проблема „Оценка на влиянието на някои фактори върху клиничния ход на болестта при пациенти с уртикария”.

 

Д-р Елена Петкова е член на Българско дружество по алергология (БДА), Европейска академия по алергология и клинична имунология (EAACI), където е член на Работна група по алергенна имунотерапия за периода 2017-2019 г. и член на Дерматологична секция за периода 2019-2021 г., както и член на Менторска програма към EAACI за развитие на млади специалисти в областта на алергологията. 

 

Д-р Елена Петкова е автор на множество научни статии, публикувани в международно признати медицински списания.

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1