Последователи
д-р Виолета Рилчева, дм
д-р Виолета Рилчева, дм
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Силвия Паскалева, дм
д-р Силвия Паскалева, дм
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Росен Сариков
д-р Росен Сариков
Общопрактикуващ лекар
д-р Даниела Вражилова
д-р Даниела Вражилова
Общопрактикуващ лекар
д-р Нели Дузманчина
д-р Нели Дузманчина
Общопрактикуващ лекар
д-р Николай  Узунов
д-р Николай Узунов
Общопрактикуващ лекар