За мен

Д-р Богомил Петков Илиев е роден на 11.06.1984г. в гр. Варна. През 2003г. завършва средното си образобвание в ГПАЕ „ Гео Милев" гр. Бургас с разширено изучаване на английски език. През 2010г. завършва висшето си образование в Медицински Университет - гр. Варна, специалност медицина, а през 2012г. своето второ висше - здравен мениджмънт.

От 2010г. до 2011г. работи като лекар в СБАЛДБ „Д-р Лисичкова” гр.Варна. От 2011г. и понастоящем работи в клиниката по неврохирургия към УМБАЛ „Света Марина" гр. Варна. От 2014г. е асистент, а от 2018г. е главен-асистент в катедра „Неврохирургия и УНГ болести“ към Медицински Университет – гр.Варна. От 2015г. е със защитен дисертационен труд на тема: „Ендоскоп-асистирана евакуация на интрацеребрални хематоми". През 2018г. придобива специалност по „неврохирургия“. От 2019г.и понастоящем работи и в ДКЦ „Света Марина“ гр. Варна. От 2015г. е член на Българско дружество по неврохирургия, a от 2016г. член на AOSPINE. От 2017г. е делегат с право на глас в общото събрание на БЛС- гр. Варна. Член e на Общото Събрание на Медицински Университет-гр. Варна от 2019 и понастоящем.

Печели стипендия (Travel Grant) на Световения конгрес по неврохирургия (XV WFNS, World Congress of Neurosurgery, Seoul, Korea- 2013) по темата на дисетациония си труд с презентация озаглавена: Early endoscope-assited Evacuation of intracerebral haematomas- is this the new gold standard?. През 2016г.е удостоен с престижната награда за млад учен по време на 21-я конгрес на Евроакадемия Мултидисциплинария Невротравматологика (EMN) в град Нови Сад, Сърбия.

                Д-р Илиев е провел множество обучения и курсове за невроендоскопска и невронавигирана хирургия, за които има издадени съответни дипломи и сертификати. В научната сфера д-р Илиев има изследователски интерес, които се изразява в над 90 научни публикации и участия с доклади на неврохирургични международни конференции и конгреси.

https://scholar.google.com/citations?hl=bg&user=UPjuws8AAAAJ

https://www.facebook.com/neurosurgeryiliev/

 

Опит

лекар-неврохирург
9000, Варна, България, Bul "Hristo Smirnenski"1
bogomil.iliev@mu-varna.bg 359052978266 +359884363616 +359884363616

Гл. ас д-р Богомил Илиев, дм извършва консултации и по здравна каса с направление за неврохирург.
Всеки четвъртък от 15:30ч. в ДКЦ "Света Марина"

Адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1
e-mail: dkc_svetamarina@abv.bg

Телефони за запазване на час:
052/ 302 947 -регистратура
052/ 978 781 - регистратура

Дни за консултация

Четвъртък

15:30 - 18:00

Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)