За мен

Д-р Сингх е специализант по ортопедия и травматология от 2014г.

Завършил е медицина в МУ Плевен през 2014г.

Опит

5800, Плевен, България, ул. Трите бора 24

Работи по график

Платен прием
Работи с осигурител