За мен

Началник на Клиника по вътрешни болести в УМБАЛ "Св. Марина Варна"

.

Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски № 3
Платен прием