Опит

7700, Търговище, България, гр. Търговище, ул. " Спиридон Караманов"
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Ендокринология и болести на обмяната

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната

Сертификати

Съвременни терапевтични подходи при диабетна ретинопатия
2019-11-05
Проф. Каменов: Диабетна невропатия – диагностични методи и възможности за лечение
2020-04-05

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb