За мен

Събина Стефанова е медицинска сестра в Клиника по ортопедия и травматология в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив.

Завършва Медицински университет в Пловдив през 2013 г.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 66
3590889474443

Работи в клиника по ортопедия по график.

Платен прием
Работи с осигурител