За мен

Завършил Тракийски факултет по Медицина в Стара Загора.

Специалист по кардиология и интервенционална кардиология. Работи в Сектор по инвазивна кардиология при отделение по Кардиология в УМБАЛ-Русе. 

Опит

7000, Русе, България, ул. Независимост 2
35982887369

Сектор "Инвазивна кардиология" към отделение по "Кардиология" В УМБАЛ-Русе. 

Платен прием
Работи с осигурител