За мен

Управител на ЕЛТА 90.

 

Фирма ЕЛТА 90 е един от най-големите доставчици за българския пазар на лабораторно оборудване за областите на:

  • Хуманната и Ветеринарна Медицина
  • Лаборатории за качествен контрол в Екологията
  • Химически лаборатории
  • Биотехнологии
  • Молекулярна и клетъчна биология
  • Фармацевтична промишленост
  • Козметика и парфюмерия
  • Храни и Млечна промишленост
  • Хигиенно-епидемиологични и ветеринарни лаборатории
  • Учебни лаборатории по биология, медицина, физика, химия
д-р Теодор Замфиров създаде публикация
2018
Какво е Персонализирана и Прецизирана Медицина.
Какво е Персонализирана и Прецизирана Медицина.

  Исторически погледнато, прилагането на нови терапии и методи на лечение чрез експерименти е по...

Публикации

Какво е Персонализирана и Прецизирана Медицина.
Какво е Персонализирана и Прецизирана Медицина.
Публикация