За мен

Елинка Брандийска е завършила акушерство в Тракийски университет, филиал Хасково.

Работи в УМБАЛ Св. Георги от 2016г.