За мен

Елинка Брандийска е завършила акушерство в Тракийски университет, филиал Хасково.

Работи в УМБАЛ Св. Георги от 2016г.

Специалности

Акушерка
Акупунктура

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb