Образование

2015 -
Фармация
Медицински университет - София
София , България

Специалности

Студент по фармация

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb