Образование

2015 - profile.present
Фармация
Медицински университет - София
София , България
2015 - 2021
Студент по фармация
Медицински университет - София
София , България

Специалности

Фармация

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb