За мен

Богомил Иванов Джеджев , магистър по Кинезитерапия към НСА, член на асоциацията на физиотерапевтите в България.  Участвал в множество конференции и следдипломни курсове в България и чужбина, водени от едни от най-добрите преподаватели в света по най модерните и ефективни методики във физиотерапията. Работил е в специализирана болница за рехабилитация Тузлата - Балчик, Окръжна болница – Варна, Терапевтична болница, частна практика. Занимава се главно със мускулно-скелетна, ортопедична и неврологична рехабилитация. Интегрира хомеопатията в рехабилитацията.

Опит

Рехабилитатор
9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1