За мен

Богомил Иванов Джеджев , магистър по Кинезитерапия към НСА, член на асоциацията на физиотерапевтите в България.  Участвал в множество конференции и следдипломни курсове в България и чужбина, водени от едни от най-добрите преподаватели в света по най модерните и ефективни методики във физиотерапията. Работил е в специализирана болница за рехабилитация Тузлата - Балчик, Окръжна болница – Варна, Терапевтична болница, частна практика. Занимава се главно със мускулно-скелетна, ортопедична и неврологична рехабилитация. Интегрира хомеопатията в рехабилитацията.

Опит

Рехабилитатор
9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1
Рехабилитатор
, България, бул. Цар Освободител 100
Рехабилитатор
9600, Балчик, България, местност СБР Тузлата

Образование

2011 - 2014
Рехабилитатор
Медицински колеж Варна
2014 - 2016
Кинезитерапия
Национална Спортна Академия "Васил Левски"

Специалности

Кинезитерапия
Рехабилитатор

Сертификати

Мануална мобилизация на периферните стави
Mulligan Concept
PROPRIOCEPTIVE NEUROMUSCULARFACILITATION-PNF
ATTENDANCE OF IPNFA GENERAL MEETING 2014 IN THESSALONIKI PROPRIOCEPTIVE NEUROMUSCULARFACILITATION-PNF
INTEGRATION OF NEURODYNAMICS ON PNF CONCEPT
Therapeutically approach with stroke patients based on PNF and Bobath concepts-
The BOBATH concept basic
PNF and dysfunctions of shoulder, hip and knee

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb