За мен

Д-р Николай Димитров завършва медицина през 2009 в МФ, ТрУ - Стара Загора. Работил е в отделения по вътрешна медицина и кардиология. През 2012 г., след конкурс е назначен като специализант в Клиника по кардиология на Университетска болница "Царица Йоанна - ИСУЛ" София. През 2016 г., след успешно положен държавен изпит придобива специалност по кардиология. От 2019 г. е ръководител на Интензивен кардиологичен сектор на МБАЛ "Св. Пантелеймон" Пловдив.

Опит

Кардиолог
4004, Пловдив, България, бул. “Н. Й. Вапцаров” 9
Дни за консултация

Вторник

14:00 - 17:00

Сряда

14:00 - 17:00

Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Услуги в тази практика
  • Сърдечни заболявания
  • Неинвазивна кардиология
Специализация по кардиология
1000, София, България, ул. Бяло море 8

Образование

2012 - 2016
Кардиология
Медицински университет - София
София , България
2019 - 2021
Обществено здраве и здравен мениджмънт
Факултет по обществено здраве - МУ София
София , България

Специалности

Кардиология

Сертификати

Ехокардиография - базово ниво
Ултразвукова съдова диагностика
Ехокардиография - експертно ниво

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Услуги

  • Сърдечни заболявания
  • Неинвазивна кардиология

Поканете ваши колеги в CredoWeb