За мен

Психолог и консултант при хранителни нарушения

_____________________________________________________________

Област на професионална компетентност:

– Консултиране и оказване на емоционална подкрепа на клиенти с нарушен контрол в храненето.
– Психологическо консултиране при емоционално хранене и неконтролирано преяждане свързано с психологичен синдром.

– Консултиране при наднормено тегло на психогенна основа. Компулсивно хранене.

– Когнитивно-поведенческа терапия при хранителните разстройства и работа с рискови групи – Анорексия, Булимия, Хиперфагия, Орторексия.

– Спортна психология.

– Консултиране при йо-йо ефекта от диетите.

– Изграждане на мотивация и мотивационни стратегии за редуциране на теглото.

– Здравна психология – здравословни норми в хранителните режими и навици.

– Работа с клиенти претърпяли трансформация на тялото вследствие на редуциране на свръх тегло.
– Изграждане на нов положителен външен имидж и адаптиране към него.

– Психологическо консултиране на клиенти преди и след пластични операции: Абдоминопластика (коремна пластика), Липектомия на бедра (изпъване на кожата) и др.

– Психологическо консултиране при тревожност, депресии и неудовлетвореност.
– Изграждане на цялостна визия при явяване на интервю за работа (подготовка и оформяне на CV и мотивационно писмо, представяне, поведение, отговори на въпроси).
– Междуличностни взаймоотношения.

– Консултиране на деца при развод в семейството.

Притежавам следните специализации:

- Когнитивно-поведенческа терапия на хранителните разстройства.

- Работа с рискови групи - Анорексия, Булимия, Хиперфагия, Орторексия.

- Консултант при хранителни нарушения - Анорексия невроза, Булимия невроза, Хиперфагия.

- Консултант при преяждане и затлъстяване, свързано с психологичен синдром.

- Психолог-треньор.

- Хипноза и хипнотерапия към Българската асоциация по хипноза.

- Арт терапия ( рисуване с пръсти) и иновативни техники в областта на приложните изкуства.

- Обучител-консултант в сферата на организационно развитие и развитие на социални умения.

- Емоционална сензитивност.

- Емоционална интелигентност.

- Профилактика и преодоляване на синдрома на Бърнаут - синдрома на изпепеляването. Оказване на първа помощ.

- Решаване на конфликти и управление на групата в трудни ситуации.

- Комуникация в динамична среда.

- Принципи за организация на обучения в интерактивен режим - интерактивни методи на обучения.

- Практическа работа с методите на психодиагностиката, психологичното консултиране и психотерапията. Овладяване на инструментариума от специализирани психометрични методики (тестове) за оценка на когнитивни, поведенчески процеси и др.