Последователи
д-р Ружа Салмон
д-р Ружа Салмон
Обща дентална медицина
д-р  Евелина Бойкова Златанова
д-р Евелина Бойкова Златанова
Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Донка Атанасова
Д-р Донка Атанасова
Ендокринология и болести на обмяната