За мен

Д-р Михов има 32-годишен опит в областта на нуклеарната медицина.

Завършил е медицина в МУ Пловдив.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 66